08-08-2017: Vaststelling beleidsregel:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering van 18 juli 2017 het ‘Inkoop en aanbestedingsbeleid 2017’ heeft vastgestelde.

De beleidsregel treedt in werking op 1 september 2017 en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en is vanaf het moment van de inwerkingtreding te raadplegen op http://www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl. Voor nadere informatie over de beleidsregel kunt u contact opnemen met dhr. Schalk van de afdeling Bedrijfsvoering.