08-08-2017: Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit heeft genomen:

  • Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord met kenteken 15-PV-KK, een parkeervak nabij de woning Boudewijnstraat 29, aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicapten parkeerplaats;
  • Door plaatsing van het bord C03 van bijlage 1 van het RVV 1990, komende van de Kerkweg in de parallelweg en plaatsing van bord C02 bijlage 1 van het RVV 1990 en haaientanden komende van de Van Hoornestraat in de parallelweg √©√©nrichtingsverkeer instellen op de parallelweg aan de Kerkweg 39 te Klundert.

Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 19 september 2017 ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 19 september 2017 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.