08-08-2017: Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 26 juli 2017 tot en met 2 augustus 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum verzonden
Middenweg 1 in Moerdijk  Bouwen van een nieuw bedrijfspand (incl. kantoor), erfafscheiding en het aanleggen van een inrit  27 juli 2017
Vrouwe Jacobstraat 33 in Fijnaart  Plaatsen van een overkapping  28 juli 2017
Stadsedijk 52 in Oudemolen  Bouwen van een nieuwe woning  2 augustus 2017
Huizersdijk 23 in Zevenbergen  Bouwen van een nieuwe woning met aangebouwde berging  2 augustus 2017
Zevenbergsepoort 2 in Klundert  Plaatsen van een dakopbouw  28 juli 2017
Parkeerplaats Jumbo aan de Achterstraat, hoek Kerkring en hoek van Glymesstraat - Grimhoek in Willemstad  Plaatsen van ondergrondse afvalcontainers  26 juli 2017

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. 

Bezwaar
Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de pagina Bezwaar en beroep. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van beroep of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid.