09-01-2018: Evenementenvergunning

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:

  • Het houden van een carnavalsoptocht door Willemstad door de leerlingen van OBS Willem de Zwijger op 9 februari 2018 van 11:00 uur tot 12:00 uur (verzonden 2 januari 2018)
  • Het houden van een nieuwjaarsreceptie in korfbalvereniging DSO een de Molenvliet 9a in Klundert op 13 januari 2018 van 20:00 uur tot 01:00 uur (verzonden 2 januari 2018)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.

Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de pagina Bezwaar en beroep.

U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.