09-01-2018: Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Kadedijk 56-58 en 60 in Fijnaart  Slopen en herbouwen bijgebouwen/bergingen  21 december 2017
Koekoeksedijk ong. in Zevenbergen  Realiseren van een zonnepark op het slibdepot  22 december 2017
Schansdijk ong. in Zevenbergen  Legaliseren van een tuinhuisje  3 januari 2018
Pastoor van Kessellaan 15 in Zevenbergen  Verplaatsen van de weekmarkt (tijdelijk)  29 december 2017
1-Februariweg 13 in Heijningen  Revisievergunning  29 december 2017
De Langeweg 22 in Langeweg Realiseren van een dagopvang en onderwijs 22 december 2017
Kadedijk 60 in Fijnaart  Plaatsen van een tijdelijk woonunit 20 december 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.