09-05-2017: Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Callenburghlaan 24 in Willemstad  Plaatsen van een nieuw tuinschuurtje  28 april 2017
Vlasweg 6 in Moerdijk  Verlengen van de reeds eerder verleende vergunning  25 april 2017
Appelweg 16 in Moerdijk  Plaatsen van een kantine  26 april 2017
Koningin Julianalaan/Juliana van Stolbergstraat in Willemstad  Plaatsen van 3 vlaggenmasten  21 april 2017
Blokweg 6 in Zevenbergen  Plaatsen van een nieuwe weegbrug  24 april 2017
St. Jozefstraat 1a in Noordhoek  Plaatsen van een dakkapel  28 april 2017
Hazeldonkse Zandweg 40 in Zevenbergen  Gewijzigd uitvoeren van de reeds eerder verleende vergunning  24 april 2017
Achterdijk 36 in Zevenbergschen Hoek  Plaatsen van een nieuwe erfafscheiding  28 april 2017
Achterdijk 36 in Zevenbergschen Hoek  Plaatsen van een nieuwe schuur  28 april 2017
Achterdijk 36 in Zevenbergschen Hoek  Plaatsen van een nieuwe erfafscheiding  22 april 2017
Achterdijk 36 in Zevenbergschen Hoek  Plaatsen van een serre  27 april 2017
Galgenweg 41 in Zevenbergen  Plaatsen van 2 dakkapellen  25 april 2017
Neerhofstraat ong. in Zevenbergen  Bouwen van een nieuwe woning  21 april 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.