09-05-2017: Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer

  • V.O.F. Knook-Maat, Zwingelspaansedijk 16 in Fijnaart, voor het veranderen van de inrichting