10-01-2017: Evenementenvergunning

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:

  • Het houden van een nieuwjaarsreceptie voor genodigden in een loods aan de Oostelijke Randweg 48 in Moerdijk op 13 januari 2017 van 16:30 uur tot 19:30 uur (verzonden 3 januari 2017)
  • Het houden van een feest voor genodigden op de Brugstraat in Zevenbergen op 16 januari 2017 van 18:30 uur tot 21:30 uur (verzonden 2 januari 2017)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.
Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk.
U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.