10-01-2017: Ontheffing Artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening

Burgemeester en wethouders hebben een ontheffing verleend voor het plaatsen van een laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen op de volgende locatie:

  • Nabij de woning aan Twintighoven 10 in Zevenbergen (verzonden 4 januari 2017)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.
Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk.
U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.