10-01-2017: Standplaatsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:

  • Het innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd voor de verkoop van friet, snacks, ijs en frisdrank, dagelijks van 10:00 uur tot 21:00 uur op de parkeerplaats aan de Markweg/Molenstraat in Standdaarbuiten. Deze vergunning is geldig vanaf 1 januari 2017 (verzonden 3 januari 2017)
  • Het innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd voor de verkoop van groente en fruit op de Grintweg in Moerdijk, wekelijks op vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur. Deze vergunning is geldig vanaf 1 januari 2017 (verzonden 3 januari 2017)
  • Het innemen van een standplaats voor de verkoop van vis op de parkeerplaats aan de Westerstraat in Klundert, wekelijks op dinsdag van 13:30 uur tot 17:00 uur. Deze vergunning is geldig vanaf 1 januari 2017 en vervalt als met de werkzaamheden van Bouwlust wordt gestart. (verzonden 28 december 2016 )
  • Het innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd voor de verkoop van vis op de Markt in Standdaarbuiten, wekelijks op dinsdag van 09:00 uur tot 13:00 uur. Deze vergunning is geldig vanaf 1 januari 2017 (verzonden 28 december 2016)
  • Het innemen van een standplaats voor de verkoop van friet, snacks, ijs en frisdrank, wekelijks van maandag tot en met zaterdag van 11:00 uur tot 23:00 uur en op zondag van 12:00 uur tot 23:00 uur op de Zuidhaven in Zevenbergen. Deze vergunning is geldig vanaf 1 januari 2016 en vervalt als met de werkzaamheden in het centrum van Zevenbergen wordt gestart (verzonden 28 december 2016)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van B & W van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.
Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk.
U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.