10-04-2018: Vertrokken naar onbekende bestemming

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

Geslachtsnaam en voorletters Geboortedatum Adres Datum beslissing
Arbouw, H  8-05-1956  Oudemolensedijk 24
4793 TH Fijnaart
05-04-2018
Arbouw, R.M.E  1-01-1992  Oudemolensedijk 24
4793 TH Fijnaart
05-04-2018

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van burgemeester en wethouders.
Voor meer informatie, zie de website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda