10-07-2018 - Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

  • Base Logistics Group B.V., Logistic Boulevard 5 in Klundert, voor het veranderen van het bedrijf
  • Kozijnen van Staal, Tonsedijk 2E in Fijnaart, voor het veranderen van het bedrijf