11-04-2017: Aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Mannesmannweg 5 in Heijningen  Milieuneutraal veranderen  3 april 2017
Achterstraat en Landpoortstraat in Willemstad  Herinrichten van de openbare ruimte  30 maart 2017
De Langeweg 7a in Zevenbergen  Plaatsen van een stro-opslag  30 maart 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.