11-04-2017: Evenementenvergunning

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:

  • Het houden van de Klundertse Braderie op 16, 17 en 18 juni 2017 in het centrum van Klundert (verzonden 4 april 2017)
  • Het houden van Koningsnacht in gymzaal de Waai aan de Kloosterlaan 12 in Langeweg op 26 april 2017 van 20:00 uur tot 01:00 uur (verzonden 4 april 2017)
  • Het houden van Koningsdag 2017 op de Voorstraat in Fijnaart op 27 april 2017 van 09:00 uur tot 19:00 uur (verzonden 4 april 2017)
  • Het houden van Koningsdag in Zevenbergschen Hoek met een versierde fietsenoptocht en activiteiten bij de speeltuin aan de Schrepel op 27 april 2017 van 10:00 uur tot 17:00 uur (verzonden 4 april 2017)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.
Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk.
U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.