11-04-2017: Rectificatie

In de Moerdijkse Bode van week 13 (29 maart 2017) stond de volgende bekendmaking:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project
Molendijk 4a in Standdaarbuiten  Het bouwen van een woonhuis

Dat had moeten zijn:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project
Molendijk 4 in Standdaarbuiten  Het bouwen van een woonhuis