11-04-2017: Verkeersbesluit Zevenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit hebben genomen:

  • Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord met kenteken 70-JZ-VX, een parkeervak nabij de woning Willem-Alexanderlaan 26 in Zevenbergen, aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicapten parkeerplaats;

Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 23 mei 2017 ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 23 mei 2017 schriftelijk bij het college van B&W een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.