11-07-2017: Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum ontvangst
Willem-Alexanderlaan 23 in Zevenbergen  realiseren van een uitrit  30 juni 2017
Glasweg 7 in Heijningen  realiseren van dakravelingen op een bestaand bedrijfsgebouw  29 juni 2017
Buitendijk Oost ongenummerd in Klundert plaatsen van een nieuwe elektriciteitshuis  1 juli 2017
Steinstraat 44 in Klundert  plaatsen overheaddeur voorgevel  3 juli 2017
Drogedijk 32 in Fijnaart  bouwen van een rundveestal  28 juni 2017
Stadsedijk 16 in Oudemolen  slopen van opstallen en realiseren van een nieuwe aanbouw over 2 verdiepingen  29 juni 2017
Pastoor van Kessellaan 7 in Zevenbergen  plaatsen van een reclamebord  29 juni 2017
Bloemendaalse Zeedijk 2 in Zevenbergschen Hoek realiseren van een berging-carport  29 juni 2017
Neerhofstraat ongenummerd in Zevenbergen  bouwen van een woning  29 juni 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.