11-07-2017: Verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit hebben genomen:

  1. Tot instelling van een parkeerverbod op vrijdag en zaterdag tussen 07:00 uur en 15:00 uur op de Kerkhofweg op de kruising met de Meeren in Zevenbergen ten behoeve van een standplaats, zulks door plaatsing van het Verkeersbord E1 met als onderbord "vrijdag en zaterdag 07:00 - 15:00h";
  2. Tot instelling van een parkeerverbod op dinsdag van 13:00 - 18:00 uur op de Doorsteek voor de Albert Heijn in Klundert ten behoeve van een standplaats, zulks door plaatsing van het Verkeersbord E1 met als onderbord "dinsdag 13:00 - 18:00h";
  3. Tot instelling van een parkeerverbod op woensdag, donderdag en vrijdag van 12:30 uur tot 19:30 uur en op zaterdag van 06:00 uur tot 19:30 uur op de Landpoortstraat op de parkeerstrook na de blockers in Willemstad ten behoeve van een standplaats, zulks door plaatsing van het Verkeersbord E1 met als onderbord "woensdag, vrijdag en vrijdag 12:30 - 19:30h, zaterdag 06:00 - 19:30h";
  4. Tot instelling van een parkeerverbod op maandag tot en met vrijdag van 12:00 uur tot 20:00 en op zaterdag en zondag van 07:00 tot 20:00 op de eerste parkeerstrook aan de Lantaarndijk in Willemstad ten behoeve van een standplaats, zulks door plaatsing van het Verkeersbord E1 met als onderbord "maandag t/m vrijdag van 12:00 - 20:00h, zaterdag en zondag 07:00 - 20:00h";
  5. Tot instelling van een parkeerverbod op zaterdag tussen 08:00 uur en 15:30 uur op de Voorstraat ter hoogte van nummer 12 in Fijnaart ten behoeve van een standplaats, zulks door plaatsing van het VerkeersbordE1 met als onderbord "zaterdag 08:00 - 15:30h";
  6. Tot instelling van een parkeerverbod op dinsdag tussen 08:30 uur en 13:30 uur op de Markt ter hoogte van nummer 30 in Standdaarbuiten ten behoeve van een standplaats, zulks door plaatsing vanhet Verkeersbord E1 met als onderbord “dinsdag 08:30 – 13:30h”;
  7. Tot instelling van een parkeerverbod op dinsdag tussen 13:00 uur en 15:30 uur en op vrijdag tussen08:30 uur en 15:30 uur op de Grintweg ter hoogte van nummer 23 in Moerdijk ten behoeve van eenstandplaats, zulks door plaatsing van het Verkeersbord E1 met als onderbord “dinsdag 13:00 – 15:30h,vrijdag 08:30 – 15:30h”;
  8. Tot instelling van een parkeerverbod op dinsdag tussen 14:30 uur en 17:00 uur en op zaterdag tussen06:30 uur en 12:30 uur op Plein 1940 ter hoogte van nummer 11 in Zevenbergschen Hoek ten behoeve van een standplaats, zulks door plaatsing van het Verkeersbord E1 met als onderbord “dinsdag 14:30– 17:00h, zaterdag 06:30 – 12:30h”;
  9. Tot instelling van een parkeerverbod op dinsdag van 11:30 - 18:30 uur in de Bisschop Hopmanstraatter hoogte van de kerk in Noordhoek ten behoeve van een standplaats, zulks door plaatsing van het Verkeersbord E1 met als onderbord "dinsdag 11:30 – 18:30h".

Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 22 augustus 2017 ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 22 augustus 2017 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.