12-06-2018: Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

  • Koelhuis Dintelmond B.V., Markweg Zuid 6 in Heijningen, voor het veranderen van de inrichting
  • Kantoorpand, Eerste Kruisweg 10-12 in Fijnaart, voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem
  • Hollandse Cement Maatschappij B.V., Vlasweg 11 in Moerdijk, voor het veranderen van de inrichting