12-06-2018: Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 31 mei 2018 tot en met 7 juni 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres Omschrijving project Datum verzonden
Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart milieuneutraal wijzigen 31 mei 2018
Appelaarseweg 43 in Fijnaart plaatsen van vlaggenmasten op het voorerf van het agrarisch bedrijf 1 juni 2018
Perzikkruid 18 in Zevenbergen bouwen van een schuur naast de woning en overkapping achter in de tuin 1 juni 2018
Steenweg 56 in Moerdijk vervangen van de garage achter de woning 1 juni 2018
Lillehammer 7 in Klundert bouwen van een nieuwe woning en het aanleggen van een uitrit 6 juni 2018
Oslo 10 in Klundert bouwen van een nieuwe woning en het aanleggen van een inrit 4 juni 2018
Korhoenweg 1 in Klundert wijzigen van een overheaddeur naar loadingdock in de voorgevel van het bedrijfspand 6 juni 2018
Blaaksedijk 26 in Fijnaart aanleggen van een parkeerplaats en het aanbrengen van een oprit met grasbetontegels 1 juni 2018
Neerhofstraat 1 in Zevenbergen plaatsen van een erfafscheiding bij de woning 1 juni 2018
Prinses Irenestraat 2 t/m 8 in Willemstad projectmatig onderhouden van 4 woningen 6 juni 2018

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl 

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.
Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.
De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.