13-02-2018: Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Van Puttenstraat 18 in Klundert  verbreden van de inrit  2 februari 2018
Oude Heijningsedijk 37 in Heijningen  plaatsen van een dakterras  7 februari 2018
Wilhelminaplein 5 in Moerdijk  vernieuwen van de schuur/garage  1 februari 2018
Bloemendaalse Zeedijk 2a in Zevenbergschen Hoek  wijzigen van een boerenschuur naar 3 woningen  2 februari 2018
Looierij 1 in Zevenbergen  vervangen van gasflessenbergingen  31 januari 2018
Oudemolensedijk 13a in Fijnaart  plaatsen van 2 luchtwassers  6 februari 2018
Vlasweg 2 in Moerdijk  aanpassen brandcompartimentering  29 januari 2018

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.