13-02-2018: Vaststelling verordening nadere regels initiatiefsubsidie vitale en cultuurrijke samenleving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat het college in de vergadering van 23 januari 2018 de Nadere regels Initiatiefsubsidie Vitale en cultuurrijke samenleving heeft vastgesteld. De verordening treedt in werking op 15 februari 2018 en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.

Voor nadere informatie over de verordening kunt u contact opnemen met mevrouw N. Tolenaars van Domein mens en maatschappij, team jeugd.