13-03-2018: Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Klundertseweg 25a in Zevenbergen  Plaatsen van een vijver  1 maart 2018
Helsedijk 13A in Heijningen  Gewijzigd uitvoeren van een reeds eerder verleende vergunning voor het bouwen van een nieuwe woning  5 maart 2018
Wintervlinder 4 in Standdaarbuiten  Realiseren van een uitrit  2 maart 2018
Wilhelminastraat 64 in Fijnaart  Realiseren van een rouwcentrum  6 maart 2018
Hoge Heijningsedijk 15 in Heijningen Plaatsen van een privacyscherm 5 maart 2018
Den Bels ongenummerd  Bouwen van een bedrijfshal en het aanleggen van een inrit  22 februari 2018

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Graanweg 22a in Moerdijk  Bouwen diverse bouwwerken t.b.v. productopslag en productverlading  2 maart 2018
Apolloweg 1 in Moerdijk  Veranderingsvergunning  13 februari 2018

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.