13-03-2018: Onherroepelijk bestemmingsplan Rijk Zwaan locatie Eerste Kruisweg in Fijnaart

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat het bestemmingsplan “Rijk Zwaan, locatie Eerste Kruisweg” in Fijnaart (planidentificatie NL.IMRO.1709.RZwaanEersteKruisw-BP40)  voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het Vergunningenloket ter inzage ligt. Dit bestemmingsplan is vastgesteld om te komen tot een actueel bestemmingsplan Rijk Zwaan, waarbij de goothoogte van maximaal 8 meter komt te vervallen. De maximale bouwhoogte van 12 meter blijft wel gehandhaafd. Het plan is digitaal te raadplegen op de Ruimtelijkeplannen.nl.

Tegen het besluit van de gemeenteraad d.d. 24 november 2016 tot vaststelling van het bestemmingsplan is een beroepschrift ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit ingestelde beroep is op 7 maart 2018 ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan “Rijk Zwaan, locatie Eerste Kruisweg” in Fijnaart is onherroepelijk.