13-03-2018: Ontwerpbestemmingsplan Veegplan kernen 2017

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 15 maart tot en met 25 april 2018 voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis het ontwerp van het bestemmingsplan “Veegplan Kernen 2017” (planidentificatie NL.IMRO.1709. Veegplan2017-BP30) ter inzage ligt. Dit ontwerp is opgesteld om in één keer meerdere kleinere correcties/wijzigingen, in diverse bestemmingsplannen voor de kernen mogelijk te maken. Zoals een versoepeling van de archeologische regeling en het gemeentebreed op elkaar afstemmen van begrippen.  Het plan is digitaal te raadplegen op de website Ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de pagina Ruimtelijke plannen.

Iedereen kan tijdens de genoemde termijn van 6 weken een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan indie¬nen bij de gemeenteraad, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.