13-03-2018: Rectificatie aanvraag Wabo uitgebreide gefaseerde voorbereidingsprocedure

Op 4 oktober 2017 heeft een publicatie plaatsgevonden in de Moerdijkse Bode dat een aanvraag voor een uitgebreide procedure is ontvangen voor het adres Graanweg 22a te Moerdijk. Bij deze publicatie had tevens vermeld moeten worden dat het gaat om een gefaseerde aanvraag waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, namelijk fase 1.