13-03-2018: Vaststelling Marktverordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van donderdag 1 maart 2018 de Marktverordening gemeente Moerdijk heeft vastgesteld. De verordening treedt in werking op donderdag 15 maart 2018 en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl. Voor nadere informatie over de verordening kunt u contact opnemen met de heer P. Soeters van de afdeling Vergunningen, toezicht en handhaving.