13-06-2017: Evenementenvergunning

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:

  • Het houden van een Open dag in verband met het 25-jarig bestaan bij het bedrijf aan de Appelweg 4-10 in Moerdijk op 1 juli 2017 van 14:00 uur tot 18:30 uur (verzonden 1 juni 2017)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.

Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de pagina bezwaar en beroep.
U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.