13-06-2017: Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Vlasweg 2 in Moerdijk  Vervangen van de brandcompartimentering  1 juni 2017
Wethouder Mattheestraat in Moerdijk  Plaatsen van een ballenvanger met goal  30 mei 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.