13-06-2017: Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer

Enexis B.V., Middenweg 45a in Moerdijk, voor het veranderen van de inrichting

Joop Rodenburg Sloopwerken en puinrecycling B.V, voor het in werking hebben van een mobiele puinbreker, Markweg Zuid 34 in Heijningen