13-06-2017: Vertrokken naar onbekende bestemming

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

Geslachtsnaam  
en voorletters   
Geboortedatum   Adres         Datum beslissing
Kruger, W.L.M.                               18-02-1970 Timberwolfstraat 8 
4758 AK Standdaarbuiten
06-06-2017
Schouw, J.F.H                                   08-06-1980  Lage Wipstraat 3 
4761 EA  Zevenbergen
29-05-2017
Glerum, M.J.C.                                  18-11-1988 Willem III straat 58
4761 GD Zevenbergen
30-05-2017

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van B&W. Voor meer informatie, zie de pagina bezwaar en beroep of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda