13-12-2016: Aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Distriboulevard 5 in Zevenbergen  uitbreiden van de kantoor- en bedrijfsruimtes  5 december 2016
Gouden Regenhof 1 t/m 14 en Parelstraat 14 t/m 24 in Fijnaart  renoveren van 20 woningen  5 december 2016
Jan van Glymesstraat 2 t/m 22 en Grimhoek 1 t/m 13 in Willemstad  renoveren van 18 woningen  29 november 2016
Markt 14 in Zevenbergen  wijzigen van een eerder verleende vergunning  5 december 2016
Kreekdijk 9 in Standdaarbuiten  bouwen van een bedrijfspand  5 december 2016
Prins Bernhardstraat 1 in Zevenbergen  wijzigen van de reeds verleende vergunning  6 december 2016
Kwartiersedijk 46 in Fijnaart  vervangen van de aluminium kozijnen in houten kozijnen  3 december 2016

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Driehoefijzersstraat 80 in Zevenbergschen Hoek  plaatsen van hagelnetten  1 december 2016

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.