13-12-2016: Evenementenvergunning

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:

  • Het houden van diverse activiteiten in en rondom de Koepelkerk aan de Kerkring 19 in Willemstad op 16 december 2016 van 19:30 uur tot 24:00 uur en op 17 december 2016 van 18:30 uur tot 19:30 uur en plaatsen van een kerststal de parkeerplaatsen voor het Arsenaal aan de Benedenkade op 17 december 2016 van 14:00 uur tot 18:00 uur. Op deze vergunning is voor de parkeerplaatsen voor het Arsenaal aan de Benedenkade, de wegsleepregeling van toepassing. (verzonden 8 december 2016)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.
Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk.

U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.