13-12-2016: Gemeentelijke belastingen 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 24 november 2016 de volgende verordeningen heeft vastgesteld:

  • verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Moerdijk 2017
  • verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gemeente Moerdijk 2017
  • verordening rioolheffing gemeente Moerdijk 2017
  • verordening toeristenbelasting gemeente Moerdijk 2017
  • verordening watertoeristenbelasting gemeente Moerdijk 2017
  • legesverordening gemeente Moerdijk 2017
  • verordening marktgeld gemeente Moerdijk 2017
  • verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Moerdijk 2017
  • regeling kwijtschelding gemeentelijke belasting gemeente Moerdijk 2017

Bovengenoemde verordeningen zijn van belang voor het belastingjaar 2017. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2017. De besluiten zijn opgenomen in het belastingregister 2017 op 2 december 2016 onder de nummers 1 tot en met 9. De verordeningen liggen kosteloos ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. De verordeningen zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op http:// www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.

Voor nadere informatie over de verordening kunt u contact opnemen met het team Advies & Administratie tel. 140168.

Belastingtarieven 2017

De gemeenteraad heeft de volgende tarieven vastgesteld:

Onroerende-zaakbelastingen

Woningen:  Eigenarenbelasting 0,0953%
Niet-woningen: Eigenarenbelasting 0,2729%
Gebruikersbelasting  0,2226%

Afvalstoffenheffing:

Meerpersoonshuishoudens   € 217,07
Eénpersoonshuishoudens   € 162,80

Rioolheffing:

Meerpersoonshuishoudens   € 237,25
Eénpersoonshuishoudens   € 177,95