13-12-2016: Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer

  • P.G. de Wit, Zwingelspaansedijk 1 in Fijnaart voor het veranderen van de inrichting
  • ArcelorMittal Projects Netherlands B.V., Vlasweg 9 in Moerdijk, voor het veranderen van de inrichting