13-12-2016: Standplaatsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:

 • Het innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd op de Kerkhofweg in Zevenbergen voor de verkoop van bloemen, wekelijks op zaterdag van 07:00 uur tot 14:00 uur. Deze vergunning is geldig vanaf 1 januari 2017. (verzonden 8 december 2016)
 • Het innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd op de Lantaarndijk, op de Landpoortstraat en op het Prins Bernhardplein in Willemstad voor de verkoop van frites, snacks, ijs en frisdrank. Deze vergunning is geldig vanaf 1 januari 2017. (verzonden 8 december 2016)
 • Het innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd op de Grintweg in Moerdijk, wekelijks op dinsdag van 13:00 uur tot 14:30 uur voor de verkoop van kaas, versproducten en poelierswaren. Deze vergunning is geldig vanaf 1 januari 2017. (verzonden 8 december 2016)
 • Het innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd op Plein 1940 in Zevenbergschen Hoek, wekelijks op dinsdag van 14:30 uur tot 16:00 uur voor de verkoop van kaas, versproducten en poelierswaren. Deze vergunning is geldig vanaf 1 januari 2017. (verzonden 8 december 2016)
 • Het innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd op het middenhaventrac√© in Zevenbergen voor de verkoop van vis, wekelijks op dinsdag van 10:00 uur tot 17:30 uur. Deze vergunning is geldig vanaf 1 januari 2017 en vervalt wanneer wordt gestart met de werkzaamheden in het centrum van Zevenbergen. (verzonden 8 december 2016)
 • Het innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd op de Landpoortstraat in Willemstad voor de verkoop van groente en fruit, wekelijks op zaterdag van 06:00 uur tot 18:00 uur. Deze vergunning is geldig vanaf 1 januari 2017. (verzonden 8 december 2016)
 • Het innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd op de Voorstraat in Fijnaart voor de verkoop van vis, wekelijks op zaterdag van 08:00 uur tot 15:00 uur. Deze vergunning is geldig vanaf 1 januari 2017. (verzonden 8 december 2016)
 • Het innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd op de Landpoortstraat in Willemstad voor de verkoop van vis, wekelijks op woensdag van 13:00 uur tot 18:00 uur. Deze vergunning is geldig vanaf 1 januari 2017. (verzonden 8 december 2016)
 • Het innemen van een standplaats gedurende het hele jaar 2017 door een mobiel kantoor op de volgende locaties en tijdstippen:
   1. maandag van 11:30 tot 13:00 uur op de parkeerplaats nabij de Mauritshof in Klundert;
   2. maandag van 13:00 uur tot 14:30 uur op de parkeerplaats op de Markt in Zevenbergen;
   3. woensdag van 11:00 uur tot 12:00 uur op het pleintje tegenover de Fendertshof in Fijnaart;
   4. vrijdag van 10:45 uur tot 12:00 uur op de parkeerplaats op de Markt in Zevenbergen

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.

Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk.
U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.