13-12-2016: Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 30 november 2016 tot en met 7 december 2016 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum verzonden
Neerhofstraat 12 in Zevenbergen  renoveren van de oude en beschadigde gevel  7 december 2016
Aquamarijn 51 in Zevenbergen  gewijzigd uitvoeren van een reeds verleende vergunning (aanpassen situatie)  7 december 2016
Hoge Zeedijk 64 in Langeweg  plaatsen van houten overkapping voorzien van zonnepanelen  2 december 2016
Achterdijk 127 in Zevenbergschen Hoek  plaatsen van een erfafscheiding door een spijlenhekwerk  1 december 2016
Stadhuisring 4 in Klundert  realiseren van een uitrit aan het von Kropffplein  2 december 2016
Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart  plaatsen van een tijdelijk onderzoeksgebouw  2 december 2016
De Donk 46 in Zevenbergen  vervangen van houten kozijnen van de woning door kunststof kozijnen  2 december 2016
Stationsstraat 12 in Zevenbergen  verbouwen van een kantoor met bovenwoning tot 4 appartementen  1 december 2016

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. 

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.
Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.
De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.