14-02-2017: Begrotingen gemeenschappelijke regelingen

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de herziende begroting voor 2017 van Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-Groep) op 10 april vastgesteld moet worden. De gemeente heeft de gelegenheid om een mening daarover te geven en bespreekt de begroting in de commissievergadering Sociale Infrastructuur van 8 maart 2017. De conceptbegroting ligt vanaf 14 februari 2017 tot en met 30 maart 2017 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage.