14-02-2017: Vertrokken naar onbekende bestemming

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

Geslachtsnaam  
en voorletters     
Geboortedatum   Adres          Datum beslissing
Stolk,W.   
en minderjarig kind    
21-09-1991    De Meeren 24
4761 SL Zevenbergen
06-02-2017
Leeuwen,van, J.M.    28-05-1967 Weeldijk 5   
4758 TK Standdaarbuiten
06-02-2017
Kusiak, V.     28-02-1989 Markt 5 b         
4761 CD Zevenbergen
06-02-2017
Ichamrach, M.    07-04-1971  Markt 9          
4761 CD Zevenbergen
06-02-2017

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor meer informatie, zie de website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda