14-03-2017: Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer

  • C.A.M. Krijnen, Groeneweg 64 in Noordhoek, voor het starten van de inrichting