14-02-2017: Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij op 14 februariĀ  2017 het volgende verkeersbesluitĀ hebben genomen:

  • Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord met kenteken 16-HZ-GN, een parkeervak achter de woning Slingeland 16 te Zevenbergen, aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicapten parkeerplaats;

Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 28 maart 2017 ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 28 maart 2017 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.