03-07-2018: Vertrokken naar onbekende bestemming

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten.  Dit betekent dat de persoon daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

 
Geslachtsnaam en voorletters Geboortedatum Adres Datum beslissing
Zijlstra,V. 06-06-1979 Populierenstraat 15, 4793 AT  Fijnaart (B) 19-06-2018
Jansen,A.A.B 26-02-1994 Grintweg 47, 4792 AC  Moerdijk (B) 19-06-2018
de Ruiter, Remco   26-02-1994 Visserstraat 11,  4781 AB  Moerdijk  (B)                                      25-06-2018
       

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van burgemeester en wethouders.
Voor meer informatie, zie de website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda