15-05-2018: Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project   Datum ontvangst
St. Jozefstraat 4 in Noordhoek  plaatsen van een schutting  6 mei 2018
Gruttostraat 4 in Fijnaart  plaatsen van schutting  4 mei 2018
Gruttostraat 4 in Fijnaart  verbreden van de oprit 4 mei 2018
Oudendijk 6 in Standdaarbuiten  aanlegvergunning 1 mei 2018
Edvard Griegstraat 8 in Fijnaart  aanleggen van een inrit  4 mei 2018
Rollaaf 27 in Zevenbergen  vervangen en vergroten van de bestaande kozijnen  3 mei 2018
Molendijk 4 in Standdaarbuiten aanleggen van een inrit en aanlegvergunning  3 mei 2018
Wilhelminastraat 9 in Fijnaart  aanleggen van een inrit  3 mei 2018
Apolloweg 1 in Moerdijk  veranderen van de inrit  7 mei 2018
Zwaluwsedijk 11 in Moerdijk  Plaatsen van 4 recreatieverblijven  3 mei 2018

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Langeweg-Zuid 4 in Standdaarbuiten  realiseren van een uitloop aan de pluimveestallen  4 mei 2018

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.