15-05-2018: Rectificatie: Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

In de Moerdijkse Bode van week 18 (2 mei 2018) werd onderstaande aanvraag bekendgemaakt.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum ontvangst
Markweg Zuid 4A in Heijningen  plaatsen van een verbindingsgang tussen de bedrijfshallen  24 april 2018

Dit had moeten zijn:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, fase 2 hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum ontvangst
Markweg Zuid 4A in Heijningen  plaatsen van een verbindingsgang tussen de bedrijfshallen  24 april 2018

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.