16-01-2018: Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Koningin Julianastraat 4 in Fijnaart  Plaatsen van een inrit  4 januari 2018
Schansdijk ong. in Zevenbergen  Legaliseren van een schuurtje en kas op perceel 36  3 januari 2018
Schansdijk ong. in Zevenbergen  Legaliseren van een schuur perceelnummer 17  4 januari 2018
Schansdijk ong. in Zevenbergen  Legaliseren van een  tuinhuisje (perceel 33)  5 januari 2018
Zuidhaven 101 in Zevenbergen  Wijzigen bestemming en realiseren 3 appartementen  8 januari 2018
Markweg Noord 1 in Heijningen  Vervangen van de woning  6 januari 2018

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.