16-01-2018: Vaststelling nadere regels initiatiefsubsidies vrijwilligersorganisaties

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering van 19 december 2017 de Nadere regels Initiatiefsubsidies vrijwilligersorganisaties heeft vastgesteld.
De beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en is vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.

Voor nadere informatie over de nadere regels kunt u contact opnemen met dhr. P. Wiegel van het Domein Mens en Maatschappij.