16-01-2018: Verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen:

  • Tot instelling van een parkeerverbod op donderdag van 06:00 tot 17:30 uur op het gehele parkeerterrein van het gemeentehuis in Zevenbergen, dit door plaatsing van het Verkeersbord E4 met onderbord "Donderdag 06:00 - 17:30".

Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 27 februari 2018 ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 27 februari 2018 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.