16-01-2018: Verkeershinder i.v.m. rioolwerkzaamheden in Willemstad, Helwijk, Noordschans en Molenvliet Klundert

Vanaf half januari tot half februari vindt er onderhoud plaats aan de hoofdriolering op verschillende locaties in Willemstad, Helwijk, Noordschans en de wijk Molenvliet in Klundert. Het verkeer moet rekening houden met tijdelijke blokkades van met name smalle straten door het materieel. Op de hoofdwegen worden zo nodig verkeersregelaars ingezet of omleidingsroutes ingesteld.

De riolering wordt plaatselijk gerepareerd door de buizen van binnenuit te voorzien van een nieuwe binnenlaag. Bij deze techniek hoeft het riool niet opgegraven te worden, waardoor de werkzaamheden maar korte tijd in beslag nemen. De omwonenden ontvangen van aannemer Omni Relining vooraf een brief met nadere informatie.