16-05-2017: Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer

  • Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V., voor het in werking hebben van een mobiele puinbreker, Gorsdijk 1 in Moerdijk