16-05-2017: Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij op 16 meiĀ  2017 het volgende verkeersbesluitĀ hebben genomen:

  • Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord met kenteken 03-SJ-BV, een parkeervak nabij de woning Zuidhaven 41 te Zevenbergen, aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicapten parkeerplaats;

Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 27 juni 2017 ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 27 juni 2017 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.